Alojz Kronovšek

Alojz Kronovšek registriran lobist.
Vpis v reg. KPK - zap št. 60.Področja delovanja:

Avdiovizualno in mediji
Carina
Enake možnosti
Energetika
Gospodarske zadeve
Humanitarna pomoč
Informacijska družba
Konkurenca
Kultura
Kmetijstvo
Notranji trg
Obdavčenje
Podjetništvo
Okolje

Izobraževanje
Javne zadeve
Pravosodje in notranje zadeve
Promet
Proračun
Raziskave in tehnologija
Regionalna politika
Širitev
Splošne in institucionalne zadeve
Vseevropska omrežja
Zunanja in varnostna politika
Zunanja trgovina
Zunanji odnosi